Elmi Şura və Elmi seminarın birgə iclasında çıxışların SİYAHISI

2020

Мövzunun adı S. А. А. Vəzifə Tarix
1 Doymamış xlorketonlar əsasında pirazol və pirazolinlərın sintezi, çevrilmələri və bioloji fəallıqlarının öyrənilməsi Qarayeva Aynur lab.8 b.e.i. 12 fevral
2 Polipropilen makromonomerinin alınması, funksionallaşması və birgəpoli-merləşmə reaksiyalarının tədqiqi Dostuyeva Vüsalə lab.1 el.iş. 11 mart
3 Salisil turşusunun doymamış törəmələri əsasında bioloji aktiv kompozisiya materiallarının alınması və tədqiqi Abbasova Leyla lab.1 el.iş 16 aprel
4 Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiq polietileni əsasında metaltərkibli nanokompozitlərin alınması, quruluşu və tətbiq sahələri Quliyeva Türkan lab. 17 k.el.i. doktorant 30 aprel

2019

Мövzunun adı S. А. А. Vəzifə Tarix
1 Doymamış xlorketonlar əsasında pirazol və pirazolinlərın sintezi, çevrilmələri və bioloji fəallıq-larının öyrənilməsi Qarayeva Aynur lab.8 b.e.i. 12 aprel
2 Yanmayan polimer materialların alınması və tədqiqi Mustafayeva Fatimə lab.8 b.e.i. 26 aprel
3 Tərkibində tsiklopropan həlqələri saxlayan poliefirlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi Nəzərəliyev Xəyyam lab.3 b.e.i. 17 may