İnstitutun alimləri Rusiya Federasiyası, Türkiyə, Belarus və Gürcüstanın elmi müəssisələri ilə əməkdaşlıq edirlər

  1. D.İ.Mendeleyev adına Moskva Kimya-Texnologiya Universiteti,
  2. REA-nın N.D.Zelinski adına Üzvi-kimya İnstitutu,
  3. Belarus MEA-nın Metalpolimer Sistemlərinin Mexanikası İnstitutu
  4. Bolqarıstan Elmlər Akademiyası Polimerlər İnstitutu
  5. Tbilisi Dövlət Universiteti, Gürcüstan Texniki Universiteti
  6. İstanbul Yıldız Texniki Universiteti
  7. Başqırdıstan Dövlət Universiteti