Laboratoriyalar

Monomerlərin və polimerlərin stereokimyası laboratoriyası

Kapsuləmələgətirən polimerlərin texnologiyası laboratoriyası

Funksional “smart” polimerlər laboratoriyasi

Elektro- və bioaktiv polimer materialları laboratoriyası

Xüsusi təyinatli oliqomerlər və polimerlər laboratoriyasi

Heterotsiklik birləşmələr laboratoriyası

Poliefir- və polikarbonat materiallar laboratoriyası

Polimerlərin mexaniki-kimyəvi modifikasiyası və emalı laboratoriyası

İşiğahəssas və optiki şəffaf polimer materialları laboratoriyası

Makromonomer əsaslı polimer materiallar laboratoriyası

Polimer materiallarının təkrar emalı və ekologiyası laboratoriyası

Biomimetik polimer materiallar laboratoriyası

Yüksək şaxələnmiş polimerlər laboratoriyası

Fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyası

Polimerlərə kimyəvi əlavələr və polimer gellər laboratoriyası

Aqrokimya təyinatlı polimer materiallar laboratoriyası

Nanopolimer kompozitlər laboratoriyası

Şöbələr

İnformasiya telekommunikasiya və nəşriyyat işləri şöbəsi

Beynəlxalq/ ictimaiyyətlə əlaqələr və qrant lahiyələri şöbəsi

Patent tədqiqatlari və innovasiya şöbəsi

Polimer materiallarinin fiziki-mexaniki tədqiqatlari şöbəsi

Texniki-iqtisadi hesablamalar və layihələşdirmə şöbəsi

Təhsil şöbəsi

Elm və tədris mərkəzi