Laboratoriyalar

2.1. Makromonomer əsaslı polimer materiallar laboratoriyası

2.10. Nanopolimer kompozitlər laboratoriyası

2.11. Polimer materiallarının təkrar emalı və ekologiyası laboratoriyası

2.12. Biomimetik polimer materiallar laboratoriyası

2.13. Yüksək şaxələnmiş polimerlər laboratoriyası

2.14. Aqrokimya təyinatlı polimer materiallar laboratoriyası

2.15. Polimerlərə kimyəvi əlavələr və polimer gellər laboratoriyası

2.2. Kapsuləmələgətirən polimerlərin texnologiyası laboratoriyası

2.3. Funksional “smart” polimerlər laboratoriyasi

2.4. Elektro- və bioaktiv polimer materialları laboratoriyası

2.5. Xüsusi təyinatli oliqomerlər və polimerlər laboratoriyasi

2.6. Heterotsiklik birləşmələr laboratoriyası

2.7. Poliefir- və polikarbonat materiallar laboratoriyası

2.8. Polimerlərin mexaniki-kimyəvi modifikasiyası və emalı laboratoriyası

2.9. İşiğahəssas və optiki şəffaf polimer materialları laboratoriyası

Fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyası

Şöbələr

3.1. Elmi-texniki informasiya və telekommunikasiya şöbəsi

3.2. Patent tədqiqatlari və innovasiya şöbəsi

Beynəlxalq/ ictimaiyyətlə əlaqələr və qrant lahiyələri şöbəsi

Elm və tədris mərkəzi

Polimer materiallarinin fiziki-mexaniki tədqiqatlari şöbəsi

Texniki-iqtisadi hesablamalar və layihələşdirmə şöbəsi

Təhsil şöbəsi