Direktor: Bəxtiyar Əjdər oğlu Məmmədov

kimya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Tel.: (994 18) 642 24 93; (994 12) 585 11 64; (994 55) 667 23 10; Faks: (994 18) 642 04 00 E-mail: ipoma@science.az, bazisaley@mail.ru

Elmi işlər üzrə direktor müavini: Kazım Qafar oğlu Quliyev

kimya üzrə elmlər doktoru Tel.: (994 18) 644 29 71; (994 12) 585 11 63; (994 50) 750 47 33; Faks: (994 18) 642 04 00 E-mail: quliyev.kazim.pm@mail.ru

Direktor müavini: Rauf Səfərəli oğlu Babayev

Ümumi işlər üzrə direktor müavini Tel.: (994 18) 642 23 33; (994 12) 585 11 62; (994 50) 323 23 43; Faks: (994 18) 642 04 00 E-mail: ipoma@science.az, babayev47@mail.ru

Elmi katib: Solmaz Əhməd qızı Rzayeva

kimya üzrə fəlsəfə doktoru Tel.: (994 18) 644 56 93; (994 12) 585 11 75; (994 50) 799 15 02; Faks: (994 18) 642 04 00 E-mail: ipoma@science.az

Baş mühəndis: Tahir İsa oğlu Alxazov

kimya üzrə fəlsəfə doktoru Tel.:(994 18) 652 10 27 (əlavə 225); (994 12) 585 11 61; (994 55) 771 46 01; Faks: (994 18) 642 04 00 E-mail: ipoma@science.az, alxazov52@mail.ru

HİK-in sədri: Aynurə Fəxrəddin qızı Məmmədova

kimya üzrə fəlsəfə doktoru Tel.: (994 18) 652 10 27 (əlavə 404); (994 55) 735 16 91 Faks: (994 18) 642 04 00 E-mail: ipoma@science.az, aynura.quliyeva79@mail.ru