İnstitut əməkdaşlarının iştirak etdikləri Respublika və Beynəlxalq simpozium, konfranslar

  2020

 1. ATU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2020” elmi-praktik konfransı (Bakı, ATU)
 2. «Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri» mövzusunda elmi konfransı (Gəncə, Gəncə Dövlət Universiteti)
 3. Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Kimya mühəndisliyinin aktual problemləri” mövzusunda I Beynəlxalq elmi-texniki konfransı (Bakı, ADNSU)
 4. International United Academy of Sciences, General question of world science, сollection of scientific papers on materials IX International Scientific Conference
 5. 6th Intern.Turkic World Conf. on Chemical Sciences and Technologies ITWCCST-2020 (Kazan, Russia)
 6. Научно-техническая конференция молодых ученых “Инновационные материалы и технологии – 2020“ (Минск, Республика Беларусь)
 7. XVII Международная конференция молодых ученых, (Минск, НАН Беларуси)
 8. Всероссийская научно-практическая конференция “Перспективные технологии и материалы“ (Севастополь, РФ)
 9. II научно-техническая конференция “Материалы с заданными свойствами на переходе к новому технологическому укладу: химические технологии“ (Москва, РФ)
 10. “Инновационные материалы и технологии-2020“ (Минск, Республика Беларусь)
 11. VIII Всероссийская конференция “Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды“ (Чебоксары, РФ)
 12. XXXIII Международная научно-техническая конференция “Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии“ (Реактив–2020) (Уфа, РФ)
 13. X International scientific-technical conference “Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry“ (Lviv, Ukraine)

  2019

 1. AMEA-nın Y.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 2-4 oktyabr 2019-cu il tarixində keciriləcək AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimyası Prosesləri İnstitunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransı (Bakı, AMEA NKPİ)
 2. “Kimya texnologiyası və mühəndisliyinin innovativ inkişaf perspektivləri“ (Sumqayıt, SDU)
 3. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tədris prosesində elmi innovasiyaların tətbiqi yolları” elmi-praktiki konfrans (Lənkəran, LDU)
 4. 5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and technologies (ITWCCST-2019) (Sakarya, Turkey)
 5. XXI Менделеевский съезд по oбщей и прикладной химии (Санкт-Петербург, РФ)
 6. V Междун. Российско-Казах. науч.-прак. конф. “Химические технологии функциональных материалов“, посвящ. 85-летию КазНУ им. аль-Фараби (Новосибирск, РФ)
 7. XVI Международная научная конференция “Молодежь в науке 2019” (Минск, Республика Беларусь)